Politika zaštite privatnosti

1. Općenito

Tvrtka (u nastavku nadzornik osobnih podataka, odnosno pružatelj usluga) koja upravlja internetskom trgovinom Brisaci.hr zalaže se u svom poslovanju za korektnu upotrebu osobnih podataka. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP), tvrtka je dužna štititi osobne podatke korisnika internetske stranice. Vaši osobni podaci bit će strogo zaštićeni u skladu s važećim propisima.

2. Upotreba osobnih podataka

Pružatelj usluga za potrebe obavljanja usluga koje nudi prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće podatke korisnika:

1. Ime i prezime (podatak je potreban za izdavanje računa/dostavu robe),
2. Adresu i mjesto prebivališta,
3. Podatke za dostavu naručene robe,
4. Adresu e-pošte (podatak nam je potreban za slanje informacija o narudžbi, slanje predračuna/računa, za moguću nužnu komunikaciju s korisnikom…),
5. Broj telefona (podatak je potreban za brzu komunikaciju vezanu uz narudžbu i za učinkovitiju dostavu),
6. Ime, odnosno adresu pravne osobe (ako je kupac pravna osoba),
7. Porezni broj pravne osobe.

3. Kolačići i IP adrese

Informacije o upotrebi kolačića na našoj internetskoj stranici možete pročitati ovdje.

U svrhu osiguravanja internetske sigurnosti, pružatelj usluga također prikuplja IP adrese s kojih korisnici pristupaju internetskoj trgovini.

Tawk.To

Ako nas kontaktirate putem chata na našoj stranici, to će se odvijati putem softvera Tawk.to.

Čim kliknete na Tawk Widget, uspostavlja se veza s poslužiteljima tawk.to Inc. Tawk pohranjuje vašu IP adresu i koristi „kolačiće“ – male tekstualne datoteke koje se postavljaju i pohranjuju u vaš računalni sustav te vam omogućuju da nam se osobno obratite u stvarnom vremenu. Kolačiće možete spriječiti korištenjem odgovarajućih postavki softvera preglednika; međutim, u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti iskoristiti funkcije chata uživo i ostalih funkcija te internetske stranice.

Prikupljaju, obrađuju i pohranjuju se sljedeći podaci: sadržaj razgovora, datum i vrijeme poziva, vrsta/inačica preglednika, upotrijebljeni operacijski sustav, URL prethodno posjećenog internetskog mjesta i količina poslanih podataka. Prikupljeni podaci neće se koristiti za osobnu identifikaciju posjetitelja te stranice i neće biti povezani s osobnim podacima putem nositelja pseudonima. Podaci su također pohranjeni kod tawk.to Inc. Za daljnje informacije o postupanju sa zakonima o zaštiti podataka koje provodi tawk.to Inc. pročitajte njihovu politiku zaštite privatnosti na: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/

4. Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika (obavještavanje korisnika)

Pružatelj usluga je u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka obvezan štiti osobne podatke korisnika njegove internetske stranice. Pružatelj usluga obvezuje se da podatke neće posredovati trećim osobama (koje ne sudjeluju u postupku provedbe narudžbe i obrade plaćanja), osim ako je na to primoran u skladu s važećim zakonodavstvom, odnosno ako to od njega zahtijevaju državna tijela, ili ako je u dobroj vjeri takva radnja neophodna za postupke pred sudom ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i realizaciju legitimnih interesa pružatelja usluga.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik posredovati prilikom prijave u internetsku trgovinu, kao i prilikom naručivanja proizvoda, uključujući sadržaj narudžbe, bit će zaštićeni u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Pružatelj usluga te podatke neće koristiti u bilo koju svrhu koja bi mogla na bilo koji način naštetiti korisniku ili drugoj uključenoj osobi. Pružatelj usluga podatke korisnika neće koristiti za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti ili s kojim će se složiti. Pružatelj usluga može podatke u anonimiziranom sažetom obliku upotrijebiti u svrhe statističkih analiza. Povjerljivost osobnih i ostalih podataka korisnika neće se kršiti ni u kojem obliku.

Pružatelj usluga će dostavnoj službi (npr. Pošta Slovenije, GLS itd.) povjeriti samo potrebne podatke za dostavu kupljenih proizvoda u internetskoj trgovini (podatke o primatelju i adresa za dostavu). Pružatelj usluga će kontaktirati korisnika putem e-pošte ako će to biti potrebno za provedbu kupovine u internetskoj trgovini, a putem telefonskog broja za kontakt samo ako će u procesu kupovine u internetskoj trgovini doći do problema.

5. Prijava na E-novosti

U slučaju prijave na e-novosti, korisnici su uvršteni na popis e-adresa koji koristimo za povremeno slanje marketinških poruka (vijesti, posebne promotivne ponude, događaji) i poruka u obliku e-mail poruka. Ako nakon prijavite naznačite da ne želite primati ove poruke, to ćemo odmah uzeti u obzir. Odjavu nam možete poslati pismenim putem na našu adresu ili na info@brisaci.hr. U svakoj poslanoj informativnoj e-poruci bit će jasno naznačena i mogućnost odjave od primanja tih poruka.

Korisnik koji se prijavio na primanje marketinških poruka u obliku e-poruka pružatelja usluga suglasan je da mu pružatelj usluga može slati obavijesti u elektronskom obliku na njegovu e-mail adresu koju je unio prilikom prijave. Elektronske poruke pružatelja usluga odnose se na usluge pružatelja usluga (savjeti, promotivni materijal, akcije i pogodnosti te ostale poruke o uslugama tvrtke).

Korisnik je upoznat i suglasan da pružatelj usluga može zabilježiti informacije o tome koji je korisnik pročitao određenu poruku u e-obliku i koje internetske poveznice u poruci je pogledao. Korisnik je suglasan da pružatelj usluga može na taj način dobivene podatke upotrijebiti za prilagodbu ponude i/ili sadržaja budućih obavijesti u e-obliku koje je poslao određenom korisniku.

6. Obrazac za kontakt / izravan e-mail kontakt

Kada predajete upit putem obrasca za kontakt ili kada kontaktirate pružatelja usluge izravno putem e-pošte pružatelja usluge, vaša e-pošta i ostali podaci koje ste unijeli u poruci pohranjuju se u svrhu pružanja usluga.

Ako želite provjeriti podatke koje o vama posjeduje pružatelj usluga ili ih želite izbrisati, pišite nam na info@brisaci.hr. To ne uključuje podatke koje korisnik mora čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

7. Provedba politike zaštite privatnosti

Sve kod pružatelja usluga redovno ili honorarno zaposlene osobe koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika upoznate su s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka te su dužne poštivati sve odredbe o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika internetske trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vremenski je neograničena, čak i nakon prekida radnog odnosa s pružateljem usluga.

Pravo na opoziv pristanka

Ako ste kao pojedinac pristali na obradu svojih osobnih podataka (u jednu ili više određenih svrha), imate pravo opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku, bez da to utječe na zakonitost obrade podataka koja se na temelju pristanka provodila do njegovog opoziva.
Pristanak se može opozvati pismenom izjavom koju morate poslati na adresu pružatelja usluge ili na info@brisaci.hr.

Opoziv pristanka za obradu osobnih podataka nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija za pojedinca. Međutim, moguće je da nakon opoziva pristanka za obradu osobnih podataka pružatelj usluga pojedincu više neće ponuditi pojedinačne ili više svojih usluga, naime ako je riječ o uslugama koje bez osobnih podataka nije moguće nuditi.

Pravo pristupa pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo dobiti od pružatelja usluga potvrdu da li se u vezi s njim obrađuju osobni podaci i, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima i informacijama iz čl. 15. st. 1. Opće uredbe. Pružatelj usluga osigura kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. U skladu s čl. 12. Opće uredbe, informacije pružene u skladu s čl. 13. i 14. te sve poruke i mjere poduzete u skladu s čl. 15. do 22. i čl. 34. pružaju se besplatno.

Ako su zahtjevi pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zato što se ponavljaju, pružatelj usluga može: a) naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove posredovanja informacija ili poruka ili provedbe zahtijevane radnje, ili b) odbiti postupati u vezi sa zahtjevom. Pružatelj usluga snosi teret dokazivanja da je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran.

Kada pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose podnese zahtjev elektroničkim putem i ako pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ne zahtijeva drugačije, informacije se osiguraju u elektronskom obliku koji je opće korišten.

Pravo na popravak

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo tražiti od pružatelja usluga da bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na njega. Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima, uzimajući u obzir srhu obrade, pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući podnošenje dopunske izjave.

Pravo na brisanje

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo tražiti od pružatelja usluga da bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se odnose na njega, a pružatelj usluga obvezan je osobne podatke izbrisati bez nepotrebnog odgađanja kada je riječ o jednom od sljedećih razloga:

(a) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni;
(b) pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose opozove pristanak na temelju kojeg se obrada određenih vrsta podataka odvija;
(c) pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose uloži prigovor na obradu, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi nužni legitimni razlozi;
(d) osobni podaci obrađeni su nezakonito;
(e) osobni podaci moraju se izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza u skladu s pravom Unije ili pravom države članice koje se primjenjuje na pružatelja usluga;
(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st. 1.

Gore navedeno ne primjenjuje se ako je obrada potrebna za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu

Korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, osobito u državi u kojoj ima svoje uobičajeno prebivalište, u kojoj se nalazi njegovo radno mjesto ili u kojoj je navodno došlo do kršenja (u Sloveniji je to Povjerenik za informacije), naime ako smatra da obrada osobnih podataka u vezi s njim krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Pojedinac ima pravo zatražiti pristup podacima koji se odnose na njega pismenim putem na sjedištu pružatelja usluge ili e-poštom na info@brisaci.hr. Na isti način može ostvariti pravo na ograničenje obrade, brisanje podataka i prenosivost podataka.

Iznimno otkrivanje osobnih podataka

Podaci koje pružatelj usluga prikuplja i obrađuje bit će otkriveni samo ako tako određuje Zakon o zaštiti osobnih podataka ili u dobroj vjeri ako je takva radnja potrebna za postupke pred sudom ili ostalim državnim tijelima.